Поиск в словарях
Искать во всех

Украинско-английский словарь - не

 

Перевод с украинского языка не на английский

не

not (звич. з допоміжн. дієсловом);no, none;without (з герундієм);

він не прийде — he will not (won't) come;їй було не по собі — she was ill at ease;плата не занадто висока — the pay is not too high;скажіть йому, щоб він не рухався — tell him not to move;справи не покращали — things are no better;хіба ви цього не говорили? — didn't you (did you not) say so?;це не жарт — it is no joke;це не залізо і не сталь — it is neither iron nor steel;шукаючи спокою і не знаходячи його — seeking rest and finding none;не відставати (від) — to keep up (with);не впускати — to keep out;не менш ніж — no less than;він пішов, не сказавши ні слова — he went away without saying a word.

Рейтинг статьи:
Комментарии:

Вопрос-ответ:

Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):

Самые популярные термины